OfficeUp

Transformatie vraagt om integrale aanpak

Een belangrijk deel van de bebouwde omgeving sluit niet meer aan op de vraag van vandaag. De oplossing ligt veelal in transformatie naar ander gebruik, maar dat vraagt wel om een specifiek proces en specialistische kennis. BAM Utiliteitsbouw heeft deze kennis gebundeld in OfficeUp.

Het vertrekpunt is daarbij de bestaande markt op een bepaalde locatie. Het einddoel voor deze locatie is een passende functie met nieuwe eindgebruikers. Om een optimale cashflow uit het te transformeren vastgoed te krijgen, streven wij ernaar om op een slimme en creatieve manier met het bestaande gebouw en de exploitatie daarvan om te gaan. De manier waarop dit wordt gerealiseerd, wordt in belangrijke mate bepaald door de potentie van het gebouw en de locatie.

OfficeUp biedt de oplossing voor zowel de eigenaar, gebruikers en beleggers in de vorm van een hernieuwde en duurzame kasstroom, huisvesting die past bij de specifieke behoefte en een solide belegging en rendement.

Meer weten? Neem contact op met onze regionale herontwikkelaars voor onze specialistische aanpak van transformatie.